O gimnazjach w Polsce

To content | To menu | To search

Thursday, May 10 2012

Praca z dyslektykiem.

Dysleksja co raz częściej pojawia się w polskiej szkole. Niestety jest bagatelizowana przez wielu nauczycieli a problem jest bardzo poważny. Przyczynami dysleksji są m.in.: czynniki dziedziczne, uszkodzenia okołoporodowe, wady rozwojowe w obrębie centralnego układu nerwowego. Dysleksja to nie choroba. Jest to trudności w przetwarzaniu informacji, czytaniu i pisaniu u dzieci z normą intelektualną. Terapia dysleksji powinna objąć dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją oraz te z grupy ryzyka, aby zapobiec wystąpieniu trudności szkolnych lub aby je zminimalizować. Ćwiczenia dla dyslektyków muszą być indywidualnie dobrane i obejmować nie tylko pracę nad poprawą pracy analizatorów ale także zawierać elementy psychoterapii, wzmacniać pozytywnie ucznia i podnosić jego motywację. Ćwiczenia na dysleksję układane są tak by wzmocnić funkcje sprawne i stymulować funkcje zaburzone.

Friday, August 19 2011

Rodzaje gimnazjum w Polsce

Szkoła gimnazjalna to przede wszystkim szkoła, której ukończenie jest związane z dalszym tokiem nauki w szkole średniej lub technikum. Po reformie szkolnictwa gimnazja pojawiły się, ponieważ skrócono okres nauki w szkole podstawowej. W Polsce – wbrew pozorom – istnieje kilka różnych rodzajów szkół gimnazjalnych. Najpopularniejszym jest gimnazjum ogólne czyli takie, do którego każdy uczeń ma prawo złożyć swoje podanie o przyjęcie. Istnieje również gimnazjum integracyjne, które ma za zadanie zintegrować młodzież zdrową z dziećmi, które mają lekki stopień niepełnosprawności. Gimnazjum specjalne to szkoła dla uczniów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności. Co ciekawe w Polsce istnieje również tzw. gimnazjum akademickie dla uzdolnionej młodzieży oraz gimnazja dwujęzyczne.

Monday, August 15 2011

Profile gimnazjów w Polsce

Profile, jakie zostały utworzone w gimnazjach nie różnią się od tych, jakie mają miejsce w liceach. Reforma szkolnictwa pokazała, że gimnazjum, w którym nie ma specjalnych profili, jakie sprawiłyby, że młodzież mogłaby rozwijać swoje zainteresowanie i pasje są rzadziej wybierane. W polskich gimnazjach istnieje wiele profili. Można tutaj wymienić przede wszystkim profile językowe czyli klasy, w których obowiązuje dany język jako wiodący. Na przykład klasa angielska ma po 6 godzin lekcyjnych języka w tygodniu. Kolejnym profilem są np. profile biologiczne czy chemiczne, które stawiają na szerszą naukę z zakresu biologii i chemii. Coraz popularniejsze stają się profile ścisłe, a zatem matematyczne i informatyczne.

Wednesday, August 10 2011

Czy warto wybrać prywatne gimnazjum dla swojego dziecka?

„Czy warto wybrać prywatne gimnazjum dla dziecka” to często zadawane przez rodziców pytania, kiedy dziecko kończy naukę w szkole podstawowej i przychodzi czas na wybranie dobrego gimnazjum. Warto dodać, że wszystkie szkoły prywatne różnią się trochę od tych, które określane są mianem państwowych. Przede wszystkim w szkole prywatnej nauka jest płatna, ale co za tym idzie pieniądze, które są przekazywane szkole w formie czesnego są najczęściej inwestowane w nowoczesny sprzęt na przykład komputerowy czy służący do badań chemicznych czy fizycznych. Prywatne gimnazjum na pewno jest dobrym rozwiązaniem, gdyż uczą w nich najlepsi specjaliści z danego przedmiotu, a co za tym idzie poziom nauki na pewno jest większy.

Monday, August 1 2011

Wady i zalety gimnazjów państwowych

Gimnazja ogólnodostępne czyli państwowe to szkoły, które zostały stworzone po reformie oświaty. Gimnazjów państwowe – jak każde inne szkoły – posiadają zarówno wady, jak i zalety. Zaletami szkół gimnazjalnych jest z pewnością to, iż nauka w nich jest bezpłatna. Coraz częściej można spotkać szkoły gimnazjalne, które posiadają specjalne profile tematyczne. To niezwykle popularne rozwiązanie wśród uczniów, ponieważ dzięki wybranemu profilowi mogą oni rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Oczywiście, gimnazja jak każda szkoła, posiadają również wady. Gimnazjum państwowe to często duża ilość dzieci, liczne klasy, które raczej nie dają możliwości, aby nauczyciel mógł dokładnie porozmawiać z każdym dzieckiem.

Wednesday, July 27 2011

Blog o gimnazjach

Strona ruszy za kilkanaście dni!